แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
สารเคมีประเภทคลายความร้อนหรือทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น (Exothermic chemical) ปัจจุบันนี้มีใช้ในการทำฝนเทียมในประเทศไทย 3 ชนิด คือ
แคลเซียมคาร์ไบด์ (Calcium carbide; CaC2)แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride; CaCl2)แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide; CaO)
สารเคมีประเภทดูดกลืนความร้อนหรือทำให้อุณหภูมิต่ำลง (Endothermic Chemicals) ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีประเภทนี้อยู่ 3 ชนิด คือ
ยูเรีย (Urea; CO(NH2)2)แอมโมเนียไนเตรด (Ammoniumnitrate; NH4N03)น้ำแข็งแห้ง (Dry ice; CO2(S))
สารเคมีที่ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นประการเดียว
เกลือ (Sodium chloride; NaCl)สารเคมีสูตร ท.1
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE